ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Αξιότιμε κύριε η εταιρεία μας ασχολείται στον χώρο των δημοσίων και ιδιωτικών έργων από το 1981. Η εταιρεία μας έχει περάσει στη δεύτερη γενιά και εδώ και τόσα χρόνια τηρεί τις καλύτερες προδιαγραφές στο χώρο αυτό. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει
⦁ Χωματουργικά έργα: κατεδαφίσεις, εκσκαφές οικοπέδων, διάνοιξη δρόμων, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων & υδραυλικά έργα
⦁ Έργα αποχετευτικά & έργα όμβριων αγωγών
⦁ Δημόσια έργα διάνοιξης δρόμων
⦁ Εκσκαφές θεμελιώσεων για γέφυρες
⦁ Διανοίξεις τούνελ
⦁ Λιμενικά έργα από στεριά

Ως εταιρεία ASI στο χρονικό διάστημα λειτουργίας του έχει εκτελέσει στο δημόσιο τομέα ως ερολάβος.
⦁ Στη Δήμο Κορυδαλλού διάνοιξη 400 m και με σκυροθέτιση
Ως υπεργολάβος έχει συμμετάσχει στα εξής έργα:
Στην εταιρεία Τ.Ε.Δ.Ι.Κ για λογαριασμό της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε στον ΕΡΓΟΣΕ
α. διάνοιξη δρόμων
β. αγωγούς ακαθάρτων
γ. μεταφορά υλικών από σπαστήρα
⦁ Με την εταιρεία ΣΥΝΤΕΧΝΙΚΗ για την διάνοιξη του νέου κόμβου της Δραπετσώνας και διάνοιξη θεμελιώσεων γέφυρας
⦁ Με την εταιρεία ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε. για το ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΤΗ στο Πέραμα
⦁ Με την Κ/Ξ ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε – ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε. για την προέκταση της Μαρίνας του Φλοίσβου Φαλήρου
⦁ Με την Κ/Ξ ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε – ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. την εκσκαφή & τον εκβροχισμό των εργατικών κατοικιών στην Δραπετσώνα
⦁ Τα χωματουργικά έργα στο Μαρκόπουλο Ωρωπού με την εταιρεία ΕΔΡΑΣΗ ΨΑΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε
⦁ Τα χωματουργικά έργα με την εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Τ.Ε στον Πειραιά
⦁ Με την εταιρεία INTPACAT την εκσκαφή στο λιμάνι Πειραιά σε βάθος 8 cm
Με τις εταιρείες
⦁ ΤΕΝΑ Α.Ε
⦁ ΑΚΜΗ Α.Ε
⦁ ΓΑΙΑ Α.Ε
⦁ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε
⦁ ΣΩΤΗΤΙΑΔΗΣ
⦁ ΛΑΜΠΡΙΝΙΑΔΗΣ
Στα Ορυχεία Πτολεμαϊδος για την εξόρυξη Λιγνίτη, Χωμάτων
⦁ Με την εταιρεία ΤΕΡΝΑ στον Ε65 για τη διάνοιξη κεντρικής αρτηρίας (οδοποία)
⦁ Στο Νέο εργοαστάσιο UNI -PARMA τα χωματουργικά έργα

Photo Gallery 

Υπηρεσίες

Εκσκαφές Αποχέτευσης 

Εκσκαφές Κατεδάφισης 

Εκβραχισμοί 

Διαμορφώσεις οικοπέδων
Μπαζώματα Θεμελίων 

Έργα με μικρά μηχάνημα Έργου
Εκσκαφές μικρών αγωγών
Μπαζώματα παρτεριών 

Έργα στα Ορυχείο της ΔΕΗ 

Επικοινωνήστε μαζί μας